• Projekt: Företagsflytt och nymöblering
  • År: 2015
  • Yta: 550 m2

Om kunden

Viacom är ett multinationellt mediaföretag med fokus på TV. Viacom Nordic har idag en programportfölj som innehåller kända TV-kanaler som MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Channel och VH1 mfl.

Uppdrag

Inventia fick i uppdrag att genomföra en företagsflytt från de gamla lokalerna i Luma Park och att möblera det nya kontoret på Kungsholmen för ca 45-50 personer.

Projektbeskrivning

Viacom föll för en industrilokal med många tidstypiska detaljer som stora takfönster, hög takhöjd och gamla traverser. Planeringsarbetet påbörjades ca sex månader innan den faktiska flytten skulle ske. Denna tidsram kunde hållas så tight genom att Inventia samarbetade med en mycket erfaren intern projektledare som kunde tillse att samtliga deadlines hölls internt. Det kan sägas att en ”normal” företagsflytt oftast kräver en framförhållning på 9-12 månader. Parallellt med företagsflytten togs ett helt nytt designuttryck fram för den nya lokalen. Kunden hade önskemål om att kontoret skulle kännas modernt, uppdaterat och representativt för att återspegla Viacoms ledande marknadsposition. Uppdragets utmaning var att både företagsflytten och montaget av samtliga nya möbler skulle ske under torsdag-söndag (en långhelg) för att inte störa verksamheten mer än nödvändigt. Det roligaste med projektet var den frihet Inventia fick att tänka utanför boxen när det gällde att marknadsföra samtliga TV-kanaler inne i lokalen utan att ”stapla” logotyper på varandra, valet föll på att screentrycka bilder på akustiktavlor. En annan kul detalj är den matta som lades in i 2/3 av lokalen – Viacom har en relativt ung åldersstruktur på de anställda och Viacom vänder sig även med stora delar av sitt programutbud mot en ungdomligare publik – valet av matta påminner starkt om slitna jeans.